Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 tham dự hội nghị. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị.  

Trong 3 năm qua, Đảng ủy Quân khu 5 đã quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, làm chuyển biến về nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Nổi bật là: Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều chủ trương, cách làm sáng tạo; kết hợp thực hiện kết luận và nghị quyết với thi đua thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, nội dung, chỉ tiêu; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu. 

Đảng ủy Quân khu 5 cũng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; tích cực triển khai Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng; phát huy vai trò của tổ chức quần chúng trong học tập và làm theo gương Bác, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, nhiều gương điển hình trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. 

Nhân dịp này, hội nghị đã tuyên dương 24 tập thể và 32 cá nhân điển hình tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: KIM NGÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.