Để làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc nội dung Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác lịch sử truyền thống...

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng và ban hành các quy định, kế hoạch về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống; tổ chức triển khai chặt chẽ, nghiêm túc trong các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ BĐBP tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20 của các cấp ủy đảng.

leftcenterrightdel

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai làm tốt công tác giáo dục truyền thống. 

Song song với công tác giáo dục truyền thống hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, biện pháp phong phú.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới; tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì và nâng cao chất lượng chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Theo Thượng tá Rơ Mah Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai: “Phát huy truyền thống cách mạng, đặc biệt qua các phong trào thi đua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Các hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, tập trung những nội dung còn yếu, việc mới, việc khó và những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm”.

Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, của BĐBP và BĐBP tỉnh; hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến và giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tổ chức Hội thi báo cáo viên và cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh và tham gia hội thi cấp Bộ tư lệnh đạt kết quả cao; tổ chức tham gia các cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển” “Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982….” thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia…

leftcenterrightdel

Thượng tá Rơ Mah Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai. 

Thượng úy Phan Đức Bình, Chính trị viên Đại đội huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cho biết: “Trong những năm qua nhờ làm tốt công tác giáo dục truyền thống mà đại đa số cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là số chiến sĩ mới đã hiểu và nhận thức đúng đắn về truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống của lực lượng BĐBP. Từ đó đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Qua công tác giáo dục, tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nhận thức sâu sắc hơn việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm đối với công việc; phương pháp, tác phong công tác có sự chuyển biến tích cực. Nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan-binh sĩ khi thực hiện nhiệm vụ diễn tập, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Binh nhất Xa Đức Thuận, chiến sĩ Văn phòng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được nghe, được biết thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, của quân đội, của BĐBP. Được sinh ra và lớn lên trong thời bình, có được cuộc sống độc lập, tự do, có điều kiện để học tập và khát khao cống hiến, bản thân tôi lại càng thấy trân quý giá trị của công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hơn bao giờ hết”.

Hoạt động giáo dục truyền thống của các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh còn được Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ cụ thể hóa qua các phong trào của thanh niên như: “Ngôi nhà 100 đồng”; Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân ái sẻ chia, giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”. Qua đó đã góp phần cổ vũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ ra sức cống hiến, lập nhiều thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, góp phần giáo dục phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ với BĐBP và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

“Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nói riêng và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân khu vực biên giới nói chung về truyền thống cách mạng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của BĐBP, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Thượng tá Rơ Mah Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai khẳng định.

Bài, ảnh: NGUYỄN HỮU QUYẾT