Xác định huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời bình, Binh chủng Thông tin liên lạc thường xuyên coi trọng, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục-đào tạo đối với nhiệm vụ xây dựng Binh chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Do đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ luôn được các cấp ủy, người chỉ huy quan tâm, chú trọng. Chương trình, nội dung, hình thức, tổ chức và phương pháp huấn luyện tiếp tục được đổi mới, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường, đơn vị.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel

Huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, đưa bộ đội vào sát thực tế chiến đấu của Bộ đội Thông tin liên lạc.

Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kiến thức về công nghệ, trang bị mới, nghệ thuật tổ chức thông tin liên lạc vào chương trình, nội dung môn học trong nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập huấn khí tài mới. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu làm chủ khí tài trang bị với huấn luyện chuyển giao công nghệ, giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện cơ bản với huấn luyện chuyên sâu, theo nhiệm vụ, do đó bộ đội đã nhanh chóng tiếp thu và làm chủ được trang bị, khí tài mới.

Tổ chức hội thi, hội thao hiệu quả, thiết thực, đặc biệt đã tổ chức thành công Hội thi thông tin cơ động toàn quân được thủ trưởng các cấp ghi nhận, tạo được dấu ấn và sức lan tỏa cao trong thông tin toàn quân, qua đó khích lệ tinh thần năng động, sáng tạo, tự giác trong huấn luyện. Kết thúc huấn luyện năm 2023, Binh chủng có 2 lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi"; Trường Sĩ quan Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin được Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Từ kết quả trên, Binh chủng rút ra một số bài học kinh nghiệm trong huấn luyện, đào tạo. Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo: Thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ lệnh, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên về nâng cao công tác huấn luyện, đào tạo. Nâng cao công tác giáo dục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện trong tình hình mới; xác định rõ huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là dân chủ về quân sự, chính trị; phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong tham gia công tác huấn luyện, đào tạo.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ thông tin huấn luyện hội thao.

Quan tâm, chăm lo xây dựng cơ quan quân huấn (đào tạo), cán bộ phụ trách công tác quân huấn, cán bộ huấn luyện ở tất cả các cấp có trình độ, năng lực toàn diện, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Trong đó, tích cực, chủ động tham mưu đề xuất, rà soát điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các chỉ thị, quy chế, quy định, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo huấn luyện, đào tạo bảo đảm chặt chẽ, thống nhất; gắn kết quả huấn luyện, đào tạo của cơ quan, đơn vị với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy các cấp và trong bình xét phân loại, khen thưởng hằng năm.

Cùng với đó, tiến hành công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, đào tạo phải đúng hướng, sát thực tiễn. Chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, đảm bảo “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, phân rõ trách nhiệm từng ngành, từng cấp; phát huy tốt việc tham mưu, hướng dẫn, tổ chức, phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan và đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo. Quá trình triển khai phải bảo đảm khoa học, đúng tiến độ, sát yêu cầu, nhiệm vụ. Khắc phục dứt điểm những biểu hiện chủ quan, khoán trắng cho cấp dưới hoặc bớt xén thời gian, nội dung, hạ thấp chỉ tiêu, yêu cầu trong huấn luyện, đào tạo; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện phô trương, hình thức, chạy theo thành tích.

Đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, đào tạo sát thực tiễn, bởi chỉ có đổi mới về nội dung, tổ chức và phương pháp mới tạo ra đột phá mạnh mẽ để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo ở từng cơ quan, đơn vị, nhà trường. Trên cơ sở đó, các đơn vị, nhà trường đã tích cực, chủ động rà soát, đổi mới các nội dung bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, khoa học đồng thời bám sát thực tiễn; trong thực hành huấn luyện, lấy huấn luyện cán bộ làm then chốt, tích cực tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ các cấp, chú trọng bồi dưỡng những cán bộ trực tiếp huấn luyện, cán bộ mới ra trường, vừa bổ nhiệm từ đó đã nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy và tổ chức điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ phân đội.

Đối với huấn luyện phân đội phải cơ bản, vững chắc, từ thấp đến cao; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, hợp luyện, diễn tập; kết hợp tốt giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật; huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, đưa bộ đội vào sát, gần thực tế bảo đảm thông tin liên lạc; từ đó nâng cao khả năng hiệp đồng, bảo đảm tốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống, nhiệm vụ

Tích cực tổ chức các hội thi, hội thao trong huấn luyện, đào tạo; qua đó phát hiện những phương pháp huấn luyện hay, mô hình tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng; đồng thời phát hiện những hạn chế, bất cập để nhanh chóng rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo. Khắc phục triệt để hiện tượng chạy theo thành tích, tập trung nhiều cho hội thi, hội thao mà xem nhẹ huấn luyện, đào tạo của các bộ phận còn lại.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, đào tạo gắn với thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng. Tích cực nghiên cứu, sản xuất, cải tiến các mô hình, học cụ, công nghệ mô phỏng; bảo đảm tốt, đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện. Tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, duy trì nghiêm túc nền nếp, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm ở các cấp, từ đó rút ra những bài học, giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo.

Đại tá PHẠM VĂN THẮNG, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.