leftcenterrightdel
 Đại tá Đỗ Trọng Huấn, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đỗ Trọng Huấn nhấn mạnh vị trí, vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh trong tình hình hiện nay, đặt ra đòi hỏi cao đối với đội ngũ cán bộ bảo vệ an ninh, phải mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh ở cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp tập huấn. 

Thông qua buổi tập huấn sẽ cung cấp, bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ bảo vệ an ninh trong toàn Binh chủng những kiến thức bổ ích, thiết thực; là cơ sở để củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng công tác, trên cơ sở đó vận dụng triển khai, thực hiện công tác bảo vệ an ninh ở cơ quan, đơn vị có chiều sâu và hiệu quả, nhằm bảo đảm nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, ổn định về chính trị, tư tưởng, an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: NGỌC ÂN – XUÂN QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.