Muốn thế thì thi đua thực chất, hướng vào giải quyết, khắc phục các khâu yếu, việc khó, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, phát huy dân chủ rộng rãi. Cùng với đó, yếu tố góp phần quyết định đến hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng là đánh giá thực chất và có quy chế khen thưởng cụ thể; theo dõi, chấm điểm, đánh giá, xếp loại công bằng, khách quan nhằm tạo động lực thi đua vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Từ các phong trào thực chất, bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 16 có thêm nhiều động lực thi đua huấn luyện giỏi. Ảnh: NGỌC THĂNG

Đơn cử như những năm trước đây, do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu không thuận lợi nên việc bảo đảm rau xanh cho bữa ăn bộ đội gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ đẩy mạnh thi đua tăng gia sản xuất giữa các cơ quan, đơn vị nên đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả cao, đến nay bảo đảm 100% nhu cầu thịt lợn, rau xanh phục vụ bộ đội. Hay như phong trào thi đua xây dựng cảnh quan, môi trường doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp cũng mang lại ý nghĩa thiết thực. Từ các khuôn viên với những dãy nhà cấp 4 xây lâu năm, qua thực hiện thi đua gắn với mô hình “3 cần, 2 tận dụng” (cần, kiệm trong chi tiêu ngân sách, kinh phí; cần, kiệm trong sử dụng cơ sở vật chất, tài sản đơn vị; cần, kiệm trong chi tiêu sinh hoạt cá nhân; tận dụng nguyên vật liệu, vật tư phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ đơn vị; tận dụng thời gian để làm việc, học tập...) đơn vị đã xây dựng doanh trại trở thành điểm sáng của LLVT Quân khu. Đặc biệt, trong huấn luyện, nhờ duy trì thực hiện nghiêm “3 thực chất” (huấn luyện thực chất; ôn luyện thực chất và kiểm tra đánh giá thực chất) nên chất lượng không ngừng nâng lên. Nhất là thời gian qua Lữ đoàn triển khai thực hiện mô hình “Mỗi tháng sinh hoạt một chuyên đề, mỗi tuần tuyên truyền một gương người tốt, việc tốt, mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, tác động lớn đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và trách nhiệm của bộ đội.

Nhờ coi trọng yếu tố thi đua thực chất nên những năm qua, Lữ đoàn Pháo binh 16 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Năm 2021, 2022, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cờ đơn vị huấn luyện giỏi.

Thượng tá NGUYỄN HUY LONG

(Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 16, Quân khu 4)

----------------

Xác định rõ chỉ tiêu

Để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tránh hô hào, hình thức, trước tiên, Trung đoàn 152 (Quân khu 9) xác định rõ nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với khả năng, tình hình thực tế. Các đợt thi đua đều có nội dung, chỉ tiêu riêng, được hưởng ứng tích cực, tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng nghiêm túc. Tiếp theo đó, đơn vị xác định các công việc, phân công người phụ trách từng nội dung, có sự kiểm tra qua từng giai đoạn, rút kinh nghiệm kịp thời, chỉ ra những mặt còn yếu kém để khắc phục. Bên cạnh đó, phải có sự đồng lòng thống nhất và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân nơi đóng quân để các phong trào đi vào nền nếp. Trong tổ chức thực hiện, đơn vị luôn chú trọng lựa chọn, phát hiện những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo trên lĩnh vực công tác để bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến làm cơ sở rút kinh nghiệm và nhân rộng, tạo bước đột phá mới, mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ việc triển khai thực hiện đã có nhiều tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều tấm gương tiêu biểu được lãnh đạo, chỉ huy các cấp biểu dương, khen thưởng, nhân rộng trong toàn đơn vị.

Cùng với đó, đơn vị nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, kết hợp công sức của bộ đội với sự hỗ trợ của cấp trên, sự giúp đỡ ủng hộ của các đơn vị bạn và của địa phương, không trông chờ ỷ lại, chủ động tích cực để tổ chức thực hiện phong trào thi đua phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục nhận thức và hành động chưa đúng làm ảnh hưởng đến phong trào. Nhờ vậy, phong trào thi đua luôn hoạt động có nền nếp, đúng hướng, đi vào chiều sâu và bảo đảm chất lượng, hầu hết các nội dung thi đua đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Trung tá HỨA VĂN THẢO

(Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 152, Quân khu 9)

----------

Nội dung cần thiết thực

Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân luôn quan tâm đến các nội dung thi đua trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội, nhất là ở các đài, trạm ra-đa đóng quân độc lập, phân tán. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn luôn xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm công tác, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Giờ huấn luyện quan sát mắt tại Trạm Ra-đa 500, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân. Ảnh: NGỌC TRIỆU 

Theo tôi, để các phong trào thi đua phát huy hiệu quả, tránh hô hào, hình thức thì các cơ quan, đơn vị cần chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua sát với thực tiễn của đơn vị. Các đợt thi đua cao điểm, đột kích, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất để phát động với hình thức phong phú, đa dạng, dễ thực hiện, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, hiệu quả. Ngoài ra, công tác thi đua-khen thưởng cần bảo đảm dân chủ, công khai, chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình thủ tục. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua-khen thưởng, tránh tình trạng “phát nhưng không động” hay khen thưởng tràn lan. Cùng với các quy định của trên, những năm vừa qua, Trung đoàn cũng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua-khen thưởng; tập trung vào quy chế kiểm tra, chấm điểm, xếp loại bảo đảm chính xác, toàn diện, sát từng đối tượng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

Trung tá NGUYỄN CÔNG NAM

(Chính ủy Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân)