Tuy nhiên, thời gian qua, một số cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đồng chí trẻ, còn có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, ngại rèn luyện. Sau khi chỉ ra được những đồng chí có biểu hiện như vậy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Trung đoàn 741 đã có những biện pháp tích cực theo phân cấp, đặc biệt là các biện pháp giáo dục, kiểm tra, giám sát, từ đó chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị được nâng lên, mối quan hệ cán-binh thêm gần gũi, đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Đình Thuận. 

Qua tiếp thu, lĩnh hội, tôi nhận thức được rằng nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương vừa qua hoàn toàn đúng, trúng, sát với thực tiễn của trung đoàn.

Vì vậy, để tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là về xây dựng cán bộ quân đội theo tinh thần “7 dám”, Trung đoàn 741 sẽ tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tới 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đảng ủy trung đoàn sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo đó vào nghị quyết của Đảng ủy, lịch làm việc của chỉ huy đơn vị, gắn với trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục quan tâm, giáo dục, rèn luyện, khích lệ, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, nỗ lực cống hiến của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, gắn với phát huy truyền thống của quân đội và đơn vị. Mặt khác, Trung đoàn 741 quyết tâm tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ, nhất là chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình nơi đóng quân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

PHẠM HIẾU (ghi)