Được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023, Tiểu đoàn 5 và Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón nhận, quản lý chiến sĩ mới từ các địa phương nhập ngũ về đơn vị học tập, huấn luyện. Các đơn vị đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới, thành lập khung huấn luyện, phân công nhiệm vụ, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đúng thời gian, sát với điều kiện thực tế. Đội ngũ cán bộ khung huấn luyện tích cực chuẩn bị bài giảng, giáo án, biên soạn, thục luyện, thông qua, phê duyệt đúng quy trình. Ngoài ra, các đơn vị cũng chủ động bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất văn phòng phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác huấn luyện, cũng như thao trường bãi tập, nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập của chiến sĩ… bảo đảm chu đáo, đầy đủ, đồng bộ.

leftcenterrightdel
Công tác tập huấn cán bộ được tổ chức chặt chẽ, chu đáo. 
leftcenterrightdel
 Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất huấn luyện.

Trung sĩ Nguyễn Tấn Quý, Đại đội 8, Tiểu đoàn 5 chia sẻ: “Chúng tôi đã sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới với tinh thần phấn khởi, giúp chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập, thích ứng với môi trường quân ngũ. Cùng với chuẩn bị tốt nơi ăn, chốn ở, những mô hình học cụ được bố trí một cách ngăn nắp, cơ sở vật chất của chiến sĩ được củng cố, vật chất phục vụ sinh hoạt được bảo đảm chu đáo nhất”.

Theo Thiếu tá Bùi Văn Chung, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 2, thực hiện phương châm “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, trước khi bước vào huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị đã tập huấn, bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ không chỉ có trình độ, sức khỏe tốt mà còn tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, hiểu rõ các phương pháp nắm, giải quyết tư tưởng cho chiến sĩ mới với nhiều kỹ năng phù hợp cho từng tình huống cụ thể.

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, Đảng ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp ra nghị quyết huấn luyện sát với đặc điểm nhiệm vụ đơn vị và xác định rõ chỉ tiêu, yêu cầu, định mức huấn luyện cho từng đối tượng. Các đơn vị tiến hành điều chỉnh, ổn định tổ chức biên chế cho chuẩn bị huấn luyện, trong đó ưu tiên cho đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra công tác bảo đảm vật chất, dụng cụ huấn luyện.
leftcenterrightdel
 Đơn vị chủ động sắp xếp nơi ăn nghỉ chu đáo để đón chiến sĩ mới.

Năm nay, Trung đoàn 2 quyết tâm đột phá nâng cao chất lượng cán bộ, coi trọng nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới tổ chức tập huấn bằng phương pháp làm điểm, làm trước để thống nhất nội dung, thành lập khung huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Toàn trung đoàn đã củng cố, làm mới gần 10.000 bia bảng, học cụ và nhiều điểm thao trường, bãi tập các loại. Hệ thống sổ sách, giáo án bài giảng đủ điều kiện huấn luyện giai đoạn 1 và huấn luyện chiến sĩ mới, có 20 sáng kiến được công nhận cấp trung đoàn và tham gia hội thi sáng kiến các cấp. Đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 1 năm 2023 chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó, đơn vị tập trung tập huấn những nội dung khó, mới, sử dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ mới chưa có nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện, chú trọng vào phương pháp điều hành, duy trì huấn luyện.

Thượng tá Lê Đình Huân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 cho biết: “Công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện có ý nghĩa quyết định rất lớn đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá làm tốt công tác chuẩn bị, với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả như tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện; làm điểm, làm mẫu nội dung mới. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện”.

Bài và ảnh: CÔNG HÀ