Tại hội nghị, đội ngũ Báo cáo viên toàn quân được giới thiệu các nội dung: Tình hình thời sự nổi bật trên thế giới, khu vực và trong nước thời gian vừa qua; Tình hình Biển Đông, thực thi luật pháp Quốc tế trên biển và nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959/19-5-2024).

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đây là những nội dung quan trọng, góp phần định hướng tư tưởng và hành động cho đội ngũ Báo cáo viên các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đấu tranh có hiệu quả trước sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta...

Ban tổ chức yêu cầu, đội ngũ Báo cáo viên cần nắm chắc nội dung tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu và thông tin xấu độc, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đồng thời, lựa chọn nội dung, tổ chức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng tại cơ quan, đơn vị.

NGỌC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.