Thời gian tới, QUTƯ, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai CTHC đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mục tiêu, yêu cầu ngày càng cao

Trong thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn; toàn quân tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại; nhiệm vụ CTHC đòi hỏi ngày càng cao.

Theo Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ CTHC trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, CTHC là một mặt công tác quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Quân đội. Trong đó, cần đẩy mạnh tự lực, tự cường, phát huy nội lực, các nguồn lực xã hội đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế; kết hợp chặt chẽ hậu cần quân đội với hậu cần nhân dân để đổi mới, phát triển toàn diện, đồng bộ, vững chắc, không ngừng tăng cường tiềm lực hậu cần quân đội.

leftcenterrightdel

Bộ đội Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh) chăm sóc cây cảnh, làm đẹp doanh trại. Ảnh: CHIẾN VĂN 

Về mục tiêu chung CTHC trong thời gian tới, QUTƯ, Bộ Quốc phòng xác định sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các nguồn lực, xây dựng ngành hậu cần vững mạnh; từng bước hiện đại hóa trang bị, phương tiện và cơ sở vật chất hậu cần. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, phương thức bảo đảm, tăng cường tiềm lực hậu cần quân đội về mọi mặt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, bảo đảm tốt nhất cho các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Về mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2023-2025: Xây dựng tổ chức biên chế ngành hậu cần theo hướng tinh, gọn, mạnh; đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đẩy mạnh khai thác và phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực; duy trì đúng, đủ, đồng bộ dự trữ vật chất hậu cần cho SSCĐ và nhiệm vụ đột xuất. Tiếp tục hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án hậu cần đã xác định; phát huy nội lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác bảo đảm, giữ vững ổn định và cải thiện đời sống, sinh hoạt, sức khỏe bộ đội.

Giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo sẽ tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng ngành hậu cần tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại, từ năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; một số thành phần, lực lượng hậu cần chiến lược và lực lượng hậu cần Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân... tiến lên hiện đại. Công tác quân nhu phấn đấu bảo đảm khẩu phần ăn chiến sĩ bộ binh từ 3.200 Kcal/người/ngày trở lên với thành phần dinh dưỡng hợp lý; công tác tăng gia sản xuất bền vững, hiệu quả, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong công tác quân y, tập trung hoàn thành chương trình nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng quân đội, sẵn sàng phòng, chống chiến tranh sinh học và các vấn đề an ninh phi truyền thống; phấn đấu các bệnh viện quân đội đạt chuẩn tương đương theo xếp hạng bệnh viện của Bộ Y tế. Về công tác doanh trại, thực hiện tốt quy hoạch, quản lý quy hoạch tổng mặt bằng và bảo trì, bảo dưỡng các công trình; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng 100% doanh trại các đơn vị không thuộc kế hoạch sáp nhập, di chuyển, thành lập mới; đáp ứng 80% nhu cầu nhà ở công vụ trong toàn quân. Nâng cao năng lực toàn diện vận tải quân sự, nhất là tuyến biển, đảo; tạo nguồn vững chắc, bảo đảm đủ, kịp thời xăng, dầu cho các nhiệm vụ...

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp

Theo Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu nêu trên, trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; thường xuyên quán triệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ CTHC. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp; kết hợp chặt chẽ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Đại tá Nguyễn Trung Hiệp, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 1 cho rằng, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tập trung xây dựng lực lượng hậu cần theo hướng tinh, gọn, mạnh; thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp với số lượng và cơ cấu hợp l‎ý, chất lượng cao. Chủ động đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện bậc học, chức danh, nâng cao trình độ quản l‎ý, chỉ huy và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần; điều chỉnh cơ cấu đào tạo phù hợp về số lượng, cơ cấu chuyên ngành; quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hậu cần, lực lượng hậu cần khu vực phòng thủ các cấp, tạo động lực để xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần trong thế trận quốc phòng toàn dân.

leftcenterrightdel
Vườn rau tập trung của Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) giúp bảo đảm rau sạch phục vụ bộ đội. Ảnh: CHIẾN VĂN 

Trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ hậu cần các đơn vị, chúng tôi ghi nhận một số kiến nghị: Để CTHC đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận bảo đảm hậu cần (BĐHC) phục vụ ứng phó với các mối đe dọa an ninh mới phát sinh và có thể xảy ra. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về huy động hậu cần, phương thức BĐHC trong chiến tranh hiện đại; quy hoạch, xây dựng thế trận hậu cần toàn dân, hệ thống căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên từng chiến trường, hướng, địa bàn chiến lược...

Cùng với các biện pháp trên, nhiều ý kiến cho rằng, cần không ngừng hoàn thiện phương thức BĐHC theo hướng tiếp tục tăng cường phân cấp cho đơn vị tự tạo nguồn những mặt hàng thông dụng, sẵn có tại địa phương; thực hiện mua sắm tạo nguồn vật chất hậu cần bảo đảm thống nhất trong toàn quân, theo đúng quy định của pháp luật; tích cực khai thác nguồn lực của địa phương; đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành hậu cần và duy trì hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với các phong trào, cuộc vận động khác, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Tổng cục Hậu cần xác định, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức khoa học trong và ngoài Quân đội để nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hậu cần quân sự; phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CTHC và năng suất trong các hoạt động sản xuất hậu cần, bảo đảm tốt đời sống bộ đội, giảm sức lao động của người phục vụ; tập trung nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao về CTHC... 

VĂN CHIỂN