Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Phong trào thi đua

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"