Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy

Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Ngành vận tải quân sự “đón đầu” trong chuyển đổi số

Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Ngành vận tải quân sự “đón đầu” trong chuyển đổi số

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Phong trào thi đua

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"