Theo báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng trong QĐND Việt Nam, qua hơn 4 năm thực hiện Thông tư số 151/2018/TT-BQP, ngày 12-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong QĐND Việt Nam”, đã xác lập khuôn khổ pháp lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến tích cực, đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Tuy nhiên, một số nội dung trong Thông tư số 151/2018/TT-BQP, chưa phù hợp với thực tiễn, như một số nguyên tắc khen thưởng, tiêu chuẩn một số hình thức khen thưởng, thẩm quyền khen thưởng... Ngày 15-6-2022, Quốc hội đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Luật đã giao các bộ, cơ quan ngang bộ quy định chi tiết thực hiện một số điều, khoản của Luật. Từ tháng 9-2022 đến nay, Ban Soạn thảo đã tiến hành nghiên cứu, soạn thảo Thông tư; tổ chức hội thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị (lần 6).

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội thảo. 
leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày báo cáo tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận có giá trị vào một số nội dung trọng tâm như: Tổ chức khối thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; bổ sung các cơ quan, đơn vị: Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các Tổng cục, Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn, Binh chủng, Binh đoàn, các Bộ tư lệnh, Ban Cơ yếu chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội là đối tượng tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng” và “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”; tặng cờ thi đua trong hội thi, hội thao, hội diễn; thẩm quyền khen thưởng; quy trình xét tặng danh hiệu thi đua các cấp...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng công phu của Ban Soạn thảo Thông tư. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng trong toàn quân được vận hành có nền nếp theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; khích lệ kịp thời cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ khó khăn gian khổ. Quân đội có đặc thù riêng là nhiều quân, binh chủng, nhiều đơn vị, nhiều tổ chức hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ huấn luyện, chiến đấu, nghiên cứu khoa học, đối ngoại cho đến các nhiệm vụ trọng tâm khác như: Y học, giúp nhân dân phòng, chống hỏa hoạn, thiên tai, gìn giữ hòa bình... việc xây dựng Thông tư phải quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Khắc phục được những hạn chế, bất cập, chưa thống nhất... đáp ứng yêu cầu phong trào thi đua, khen thưởng chung của toàn quốc và đặc thù riêng của Quân đội. Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu, Ban Soạn thảo tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp; nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Thông tư cho chặt chẽ, đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ