Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và từng nội dung, chỉ tiêu thi đua; khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn chủ trì họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Tổng cục Chính trị. 

Cuộc họp đã thông qua Báo cáo tổng hợp đề nghị khen thưởng nhân kỷ niệm Ngày truyền thống; khen thưởng cống hiến trong quân đội và khen thưởng tổng hợp thành tích thường xuyên đợt 1 năm 2022. Theo đó, các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung báo cáo, đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến làm sáng tỏ thêm các thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Tổng cục Chính trị đã biểu quyết thông qua các nội dung đề nghị khen thưởng với sự tín nhiệm rất cao. 

Tin, ảnh: NGỌC GIANG