Qua nắm tình hình công tác TĐKT của sư đoàn và các đơn vị trực thuộc sư đoàn, Hội đồng TĐKT Trung ương đánh giá: Năm 2017, công tác TĐKT và Phong trào Thi đua Quyết thắng của sư đoàn đã phát triển toàn diện, đúng hướng, duy trì thường xuyên, liên tục; gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân đoàn, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Công tác TĐKT đã trở thành cao trào hành động cách mạng sâu rộng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, ý chí quyết tâm, góp phần tô thắm truyền thống “Tiên phong quyết thắng” của sư đoàn và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vương Văn Đỉnh chủ trì hoạt động kiểm tra, giám sát. 
Hội đồng TĐKT Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp về công tác TĐKT; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và Tổ TĐKT các cấp. Đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức thi đua theo hướng hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, tránh phô chương, hình thức, sát thực, phù hợp với tình hình nhiệm vụ đơn vị. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, tạo nòng cốt, động lực thúc đẩy phong trào thi đua của sư đoàn phát triển; hướng nội dung thi đua vào xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, tổ chức quần chúng VMXS...

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG