leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 
Báo cáo tổng kết công tác Thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2017 cùng các ý kiến phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2017 của các đơn vị trên đã được triển khai tích cực, chủ động, toàn diện và liên tục phát triển. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã củng cố kiện toàn Hội đồng thi đua đủ số lượng và đảm bảo chất lượng hoạt động, đổi mới hình thức, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực, đã xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân lập được thành tích xuất sắc, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao... Với những  thành tích đạt được, năm 2017 đã có 409 tập thể và 1.287 cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, cần khắc phục đó là: Một số đơn vị cơ sở chưa bám sát và cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung thi đua, chưa xác định được khâu đột phá, chưa tập trung giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu để làm chuyển biến tình hình đơn vị; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hoạt động vi phạm quy chế biên giới ở các đơn vị đạt hiệu quả chưa cao; công tác quản lý duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn tại một số đơn vị chưa thường xuyên chặt chẽ, còn để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật, đơn thư khiếu kiện…Trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trên cần khắc phục và đề ra phương hướng hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Tin, ảnh: QUANG HỒI