5 năm qua, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân, cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đảng ủy các cấp triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả. Sự phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, luôn giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

leftcenterrightdel
Đại tá Vũ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện có hiệu  quả Nghị quyết số 35 đã góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn Vùng, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã trao đổi một số kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới nhằm tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
Đại tá Vũ Anh Tuấn trao tặng khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nghị quyết thường kỳ; phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong chỉ đạo và tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cơ hội chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch; nhận rõ đối tượng, đối tác trong tình hình mới. Làm tốt công tác sơ kết, rút kinh nghiệm kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, chia sẻ những cách làm hay trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch. Góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 đã trao thưởng cho 11 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị giai đoạn 2018-2023.

Tin và ảnh: CHÍ CƯỜNG – NHƯ THÀNH