6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật là: Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được giao; triển khai thực hiện tốt biểu tổ chức, biên chế mới; công tác huấn luyện, tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao đạt chất lượng tốt; nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn có nhiều chuyển biến tích cực.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2023 của Vùng 1 Hải quân.

Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức bắn đạn thật cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên bờ, trên biển đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; tổ chức huấn luyện hiệp đồng với các đơn vị trong và ngoài Quân chủng đúng kế hoạch...

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai đồng bộ, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân xác định 11 nội dung, biện pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh các cấp về công tác SSCĐ; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công; tập trung nâng cao chất lượng xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị; đổi mới nâng cao chất lượng dự báo, nắm, đánh giá, giải quyết tư tưởng của bộ đội; chú trọng định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận, biểu dương những thành tích Vùng 1 Hải quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Vùng đã thực hiện tốt công tác huấn luyện ở các vùng biển xa; huấn luyện chiến sĩ mới; thực thực nghiêm quyết định tổ chức biên chế; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa rộng rãi, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân yêu cầu: Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 1 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; xử lý khôn khéo các vấn đề trên biển khi có tình huống xảy ra; chuẩn bị kỹ cho các hội thi, hội thao; tập trung nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chú trọng bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ…

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT