Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân: Thực hiện tốt quy chế lãnh đạo một số mặt công tác quan trọng

Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân: Thực hiện tốt quy chế lãnh đạo một số mặt công tác quan trọng

Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Theo dấu chân những người lính thợ Vùng 3 Hải quân - Bài 1: Khám phá những con tàu “chính quy, mẫu mực”

Theo dấu chân những người lính thợ Vùng 3 Hải quân - Bài 1: Khám phá những con tàu “chính quy, mẫu mực”

Vùng 1 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xử lý linh hoạt các vấn đề trên biển

Vùng 1 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xử lý linh hoạt các vấn đề trên biển

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân: Thành lập Quân đoàn 12 là một bước ngoặt lịch sử quan trọng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân: Thành lập Quân đoàn 12 là một bước ngoặt lịch sử quan trọng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

Vùng 1 Hải quân: Triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024

Vùng 1 Hải quân: Triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024