Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị.

Báo cáo trung tâm tại buổi lễ cho thấy: Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nghiên cứu, nắm chắc tình hình mọi mặt, tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác hành chính, quân sự, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Văn phòng học viện.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị Văn phòng cũng tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ như: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện có nền nếp, chất lượng các nhiệm vụ huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng, tổ chức lực lượng, bố trí sử dụng quân số, vũ khí trang bị; tổng hợp kết hoạch, cải cách hành chính, đối ngoại quốc phòng, bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn, an ninh mạng; quản lý, lưu trữ công văn, tài liệu và làm tốt công tác bảo đảm phục vụ các nhiệm vụ của học viện.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự quan tâm, hướng dẫn của cơ quan chức năng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Học viện Chính trị luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh, góp phần xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, từng bước khẳng định vị thế của cơ quan Văn phòng là trung tâm phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện các kế hoạch, các nhiệm vụ của học viện.

leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo tặng hoa chúc mừng Văn phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Văn phòng, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo yêu cầu tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, biện pháp, nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định; thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện, các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên.

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Tiến Đức, Chánh Văn phòng Học viện Chính trị trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ. 

Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, bám sát đặc điểm, tình hình của đơn vị trong từng giai đoạn, kịp thời cụ thể hóa thành nội dung, biện pháp khả thi nhằm tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức, biên chế các bộ phận của Văn phòng theo hướng tinh, gọn, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng tốt, có dự trữ hợp lý, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo lưu ý: Văn phòng cần tiếp tục giữ vững và tăng cường mối đoàn kết thống nhất nội bộ; giải quyết tốt mối quan hệ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa Văn phòng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài học viện; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; động viên, khích lệ tập thể Văn phòng cùng nhau nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Văn phòng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: ANH MINH - LÊ DƯƠNG