Văn phòng Học viện Chính trị thực hiện nhiệm vụ cơ bản là tham mưu, tổng hợp về hành chính quân sự, phục vụ, là đầu mối điều phối hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị; thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động GD-ĐT, NCKH, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Qua các giai đoạn phát triển, Văn phòng Học viện Chính trị luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, tổng hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giúp cho Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả hoạt động GD-ĐT, NCKH, xây dựng chính quy của Học viện đạt hiệu quả cao.

Những năm qua, cùng với làm tốt các mặt công tác trọng yếu, Văn phòng Học viện Chính trị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn học viện. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, trợ lý văn phòng thường xuyên chủ động nghiên cứu, bám sát vào các chỉ thị, hướng dẫn của trên và tham mưu đúng, trúng cho Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Nổi bật là, chủ động tham mưu với Đảng ủy Học viện ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của Học viện Chính trị giai đoạn 2019-2025”. Xác định khâu đột phá “nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính” vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, các nghị quyết lãnh đạo năm học, học kỳ của Đảng ủy Học viện đều xác định tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là nội dung trọng tâm, khâu đột phá quan trọng.

leftcenterrightdel

Văn phòng Học viện Chính trị kiểm tra điều lệnh đội ngũ đối với quân nhân chuyên nghiệp năm 2021. Ảnh: LÊ DƯƠNG. 

Về công tác tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện, cơ quan văn phòng chủ động tham mưu xây dựng, bổ sung, sửa đổi, ban hành quy định thực hiện các chế độ chính quy trong học viện; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, chấn chỉnh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Văn phòng còn phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về nhận diện hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tâm lý bất thường và biện pháp xử lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Qua kiểm tra đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, năm 2021, 2022, Học viện đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong giai đoạn hiện nay, Học viện Chính trị tích cực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo hướng hiện đại, đặt ra yêu cầu mới cao hơn trong công tác tham mưu, tổng hợp và hành chính quân sự, phục vụ sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ban giám đốc Học viện. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đòi hỏi tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Học viện cần nhận thức sâu sắc, nắm chắc vị trí, vai trò, chức năng, đặc điểm nhiệm vụ của văn phòng.

Không chỉ đơn thuần thực hiện các công việc hành chính mà quan trọng hơn là vừa giúp việc, tham mưu, vừa đôn đốc, kiểm tra về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm công nghệ thông tin, xây dựng học viện số, tiến tới xây dựng chính phủ điện tử... Hiệu quả hoạt động của cơ quan văn phòng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động chung của toàn bộ học viện, các cơ quan, đơn vị.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, tổng hợp giỏi, phục vụ tốt. Đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi văn phòng, các ban, bộ phận, mỗi cán bộ, nhân viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt phải chủ động, nhạy bén, sáng tạo, chuyên nghiệp trong khả năng nắm tình hình, dự báo chính xác để đề xuất đúng đắn, kịp thời trong hoạt động tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Tham mưu không chỉ là đề xuất các chủ trương mà còn phải đưa ra được các giải pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, khoa học, hiệu quả; giúp cho Ban giám đốc Học viện Chính trị, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động có nền nếp, chất lượng tốt.

Cùng với tham mưu đúng, trúng, kịp thời, cần phải có phương pháp tổng hợp khoa học, chính xác. Để làm được điều này, mỗi cán bộ, nhân viên Văn phòng không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, đổi mới tác phong, lề lối làm việc thực sự khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác văn phòng trong tình hình mới.

Thượng tá NGUYỄN TIẾN ĐỨC, Chánh văn phòng Học viện Chính trị