Buổi nói chuyện được tổ chức nhằm giúp cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên hệ quân của học viện hiểu rõ thêm về pháp luật và thượng tôn pháp luật; qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel
Đại tá, TS Đặng Thế Vinh, nguyên Chủ nhiệm Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu tại buổi nói chuyện chuyên đề.

Những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên quân đội đã được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Phần lớn cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Phát biểu tại buổi nói chuyện chuyên đề, Đại tá, TS Đặng Thế Vinh, nguyên Chủ nhiệm Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Sĩ quan Chính trị cho biết: "Thời gian gần đây, toàn quân đẩy mạnh hoạt động phổ biến pháp luật, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật trong quân đội, đặc biệt là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. So với các đơn vị ngoài, quá trình phổ biến pháp luật trong quân đội được tiến hành sâu hơn, rộng hơn, bài bản hơn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị an toàn chưa thực sự vững chắc. Hiện nay, các vụ việc nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trong quân đội, mặc dù số vụ vi phạm đã giảm nhưng loại hình vi phạm vẫn rất đa dạng.

leftcenterrightdel

Đại tá, TS Đặng Thế Vinh, nguyên Chủ nhiệm Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Sĩ quan Chính trị trao đổi về ý thức thượng tôn pháp luật với các cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Học viện Quân y.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, kịp thời ngăn ngừa, xử lý các vụ việc vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sức mạnh chiến đấu của quân đội, Đại tá, TS Đặng Thế Vinh cho rằng cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần nâng cao bản lĩnh. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về các kỹ năng cần thiết khi tham gia các mối quan hệ xã hội, kỹ năng sử dụng mạng xã hội; đồng thời tăng cường công tác quản lý, quan sát, tìm hiểu thái độ, phong cách, thói quen của từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Trên cơ sở đó, có biện pháp theo dõi, động viên, ngăn chặn, xử lý hài hòa, triệt để, không để vụ việc đơn giản trở thành phức tạp, bị động, bất ngờ trong cơ quan, đơn vị…

Tin, ảnh: NHẬT MINH