leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Binh chủng Đặc công dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các ý kiến đều nhất trí cao với báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999; được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014 (viết gọn là Luật Sĩ quan) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Duẩn đánh giá cao kết quả thực hiện Luật Sĩ quan của Đảng ủy Trường Sĩ quan Đặc công và đề nghị hội nghị tiếp tục thảo luận, cho ý kiến tập trung vào các vấn đề còn bất cập trong quá trình thực hiện Luật và những kiến nghị, đề nghị, bổ sung với cấp ủy các cấp trong việc triển khai thực hiện Luật trong thời gian tới.

Tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp; chấp hành nghiêm và tổ chức thực hiện hiệu quả hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn các cấp về Luật Sĩ quan; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng và gửi đi đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ sĩ quan, giáo viên và cán bộ quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo của nhà trường và Binh chủng Đặc công, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao trong mọi tình huống…

leftcenterrightdel
Đại tá Trần Trọng Tiến, Chính ủy Trường Sĩ quan Đặc công trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Cũng tại hội nghị, Trường Sĩ quan Đặc công đã trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: NGUYỄN DŨNG THÌN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.