Binh chủng Đặc công tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Binh chủng Đặc công tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Đảng ủy Binh chủng Đặc công: Tăng cường huấn luyện đối kháng, nâng cao kỹ năng chiến đấu

Đảng ủy Binh chủng Đặc công: Tăng cường huấn luyện đối kháng, nâng cao kỹ năng chiến đấu

Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh Chủng Đặc công) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La ra quân huấn luyện

Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh Chủng Đặc công) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La ra quân huấn luyện