Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự hội nghị thực hiện nội dung kiểm tra đối với Đảng ủy Binh chủng Đặc công

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự hội nghị thực hiện nội dung kiểm tra đối với Đảng ủy Binh chủng Đặc công

Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 (Binh chủng Đặc công): Nắm chắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị tiến lên hiện đại

Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 (Binh chủng Đặc công): Nắm chắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị tiến lên hiện đại

Binh chủng Đặc công: Thăm Đồn Biên phòng Thanh Thủy và thực hiện chương trình “Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Binh chủng Đặc công: Thăm Đồn Biên phòng Thanh Thủy và thực hiện chương trình “Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Binh chủng Đặc công

​

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Binh chủng Đặc công

Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công): Đoàn kết, thi đua lập thành tích mới

Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công): Đoàn kết, thi đua lập thành tích mới