Trường Sĩ quan Đặc công tập huấn cán bộ đợt 2 năm 2023

Trường quan Đặc công tập huấn cán bộ đợt 2 năm 2023

Trường Sĩ quan Đặc công tổ chức tốt nghiệp các khóa đào tạo

Trường quan Đặc công tổ chức tốt nghiệp các khóa đào tạo

Trường Sĩ quan Đặc công tổ chức gặp mặt Tết cổ truyền cho các học viên Lào, Campuchia

Trường quan Đặc công tổ chức gặp mặt Tết cổ truyền cho các học viên Lào, Campuchia

Trường Sĩ quan Đặc công thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Trường quan Đặc công thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Trường Sĩ quan Đặc công sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023

Trường quan Đặc công sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023

Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Trường Sĩ quan Đặc công và Trường Tiểu học Lương Mỹ ký kết phối hợp hoạt động

Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Trường quan Đặc côngTrường Tiểu học Lương Mỹ ký kết phối hợp hoạt động

Trường Sĩ quan Đặc công khai giảng năm học 2022-2023

Trường quan Đặc công khai giảng năm học 2022-2023