leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Các đại biểu và giảng viên, học viên Trường Quân sự Quân khu 3 tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. 

leftcenterrightdel
 Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân.

Năm 2023, triển khai thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới và các kế hoạch, đề án, dự án về công tác giáo dục, đào tạo; tiếp tục thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Trường Quân sự Quân khu 3 thực hiện 4 nhiệm vụ cơ bản.

Một là tham gia xây dựng chuẩn đầu ra, chuẩn chương trình đào tạo theo quy định. Đổi mới nội dung đào tạo, gắn nhà trường với đơn vị, sát thực tế huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của đơn vị, nâng cao năng lực toàn diện cho học viên.

Hai là, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đẩy mạnh tốc độ chuyển đổi số, số hóa hệ thống giáo trình, tài liệu xây dựng học liệu số dùng chung trong các nhà trường quân đội; tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học phục vụ huấn luyện, đào tạo và diễn tập.

Ba là, thực hiện quy hoạch hệ thống nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; xây dựng Trường Quân sự Quân khu 3 là trường trọng điểm của Bộ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, phúc tra, hội thao, hội thi của các cấp, thực hiện dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất kết quả dạy học.

Bốn là phối hợp chặt chẽ với các học viện, trường sĩ quan đào tạo các đối tượng theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng, bảo đảm chất lượng hiệu quả; bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, nhất là trang bị kỹ thuật, thiết bị mô phỏng; đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện. Hoàn chỉnh khung danh mục trang thiết bị phòng học đáp ứng với chương trình đào tạo của nhà trường.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân. 

leftcenterrightdel

Đại tá Trịnh Văn Ngọ, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 3 quán triệt và phổ biến nhiệm vụ huấn luyện. 

Tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023, Trường Quân sự Quân khu 3 đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Phong trào thi đua “Quân đội tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thời gian đợt thi đua từ ngày 1-3 đến 11-6-2023, tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu: Tiếp tục tuyên truyền sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; tổ chức thành công Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị Nhà trường; đăng cai và tham gia Hội thi cấp Quân khu đạt giải ba trở lên; thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; căn cứ vào đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, mỗi cơ quan, khoa giáo viên và tiểu đoàn có từ 1 đến 2 sản phẩm, đề tài, sáng kiến, giáo trình, tài liệu có ý nghĩa thiết thực hiệu quả; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục đào tạo; thực hiện tốt chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ…

Với Phong trào thi đua “Quân đội tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Trường Quân sự Quân khu 3 tập trung tham gia đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng; kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng với xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ… Thời gian triển khai phong trào thi đua từ năm 2022 đến năm 2030.

leftcenterrightdel

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 3 trao danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” của Bộ Quốc phòng tặng Trường Quân sự Quân khu 3. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đại diện các tập thể của Trường nhận danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” của Quân khu 3. 
leftcenterrightdel
Đại diện các tập thể ký giao ước thi đua tại Lễ ra quân. 

Cũng tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023, Trường Quân sự Quân khu 3 vinh dự được nhận danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” của Bộ Quốc phòng. 5 tập thể thuộc Trường được nhận danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” của Quân khu 3.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các tiết mục thi đấu thể thao và văn nghệ chào mừng Lễ ra quân. 

 

Tin, ảnh: HUY ĐĂNG-TRỌNG HẢI