Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Công Hòa, Phó cục trưởng Cục Cán bộ, Phó đoàn kiểm tra; lãnh đạo các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và Quân khu 5.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, kiểm tra Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai toàn diện các quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng. LLVT thành phố triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); phối hợp với các lực lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử trí kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, kế hoạch và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi kiểm tra Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, cùng với ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu Bộ CHQS TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy những ưu điểm, tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm để giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS thành phố trong thời gian tới. Theo chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cần chủ động nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, nhận thức rõ nhiệm vụ; kịp thời tham mưu, đề xuất với TP Đà Nẵng và Quân khu 5 những chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên rà soát, bổ sung kiện toàn và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, không để bị động, bất ngờ.

Đảng ủy, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tập trung duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, diễn tập; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý chặt chẽ tư tưởng; tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, SSCĐ; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật…

Tin, ảnh: VĂN CHUNG