Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân; lãnh đạo các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và Quân chủng Phòng không-Không quân.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, kiểm tra Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân). 

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế, nghe các đơn vị báo cáo, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được của Trung đoàn 929 và Sư đoàn 372 trong 6 tháng đầu năm 2023.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi kiểm tra Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân).

Nổi bật là, trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy, Ban chỉ huy Sư đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo duy trì có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai đồng bộ, toàn diện theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Công tác tuyên huấn; tổ chức xây dựng Đảng; cán bộ; bảo vệ an ninh; công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); huấn luyện, bảo đảm an toàn bay. Tình hình tư tưởng, tổ chức trong Sư đoàn ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu tham quan Buồng tập lái máy bay Su-22 tại Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân).

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372 tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Theo chức năng, nhiệm vụ, Sư đoàn 372 cần chủ động nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình; thường xuyên rà soát, bổ sung kiện toàn và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, không để bị động, bất ngờ, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 và Quân chủng Phòng không-Không quân.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý chặt chẽ tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát… 

Tin, ảnh: VĂN CHUNG