Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Quân khu 5; lãnh đạo các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân khu 5.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Lữ đoàn 270 đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát nhiệm vụ, kế hoạch và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Nổi bật là, đơn vị đã nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, nhạy bén. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt các nguyên tắc, nội dung, quy trình tiến hành công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm, định hướng dư luận trong đơn vị. Duy trì có nền nếp việc học tập “Lời Bác Hồ dạy", sinh hoạt Ngày chính trị-văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật “Mỗi tuần học một điều luật”.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng. Tổ chức Hội thi bí thư cấp ủy, chi bộ cấp Lữ đoàn năm 2023 chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất; tham gia Hội thi bí thư đảng ủy cơ sở giỏi do Quân khu tổ chức đạt kết quả tốt. Hoạt động đối thoại dân chủ thực hiện có nền nếp và chất lượng, qua đối thoại đã giải đáp kịp thời những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, góp phần ổn định tư tưởng bộ đội. Đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Triển khai có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội…

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra nội dung “Mỗi tuần học một điều luật” tại Tiểu đoàn 4 (Lữ đoàn 270, Quân khu 5). 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Lữ đoàn 270 trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung kiện toàn và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tập trung duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao theo đúng kế hoạch đã xác định, sát thực tiễn. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội tại Tiểu đoàn 4 (Lữ đoàn 270, Quân khu 5). 

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý chặt chẽ tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cho bộ đội..., bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT của cơ quan chính trị Lữ đoàn 270 (Quân khu 5). 

Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng giám sát thường xuyên; chủ động nắm chắc tình hình, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, để phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật, nhất là những nơi dễ xảy ra vi phạm. Tăng cường bồi dưỡng tại chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để làm tốt công tác dân vận, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”; tăng cường mối đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; giữ vững định hướng chính trị trong công tác đối ngoại quốc phòng; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; công tác quốc phòng, quân sự địa phương...

Tin, ảnh: VĂN CHUNG