Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu trong toàn quân. Dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị và các đại biểu tham dự hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, trong những năm qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới, đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tuyệt đại đa số cán bộ, đoàn  viên, thanh niên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần tạo nên sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu khai mạc hội nghị. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu trung tâm tại Bộ tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý tư tưởng, kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn cho thanh niên bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đơn vị. Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tư tưởng, quản lý kỷ luật, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và cán bộ cấp phân đội. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỷ luật cho thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng và đơn vị. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết đúng đắn nguyện vọng, lợi ích chính đáng, giúp đoàn viên, thanh niên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu trong toàn quân. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý tổ chức đoàn các cấp phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, rèn luyện, công tác và ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật cho thanh  niên. Tăng cường nắm, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng; kịp thời ngăn ngừa, xử lý, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thanh niên, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, kết nghĩa, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của internet, mạng xã hội nhằm phát huy thế mạnh, sở thích và thu hút thanh niên tham gia.

Đối với đội ngũ cán bộ tham gia tập huấn, cần nêu cao tính tự giác, tích cực chủ động, đề cao trách nhiệm học tập, nghiên cứu, trao đổi, nắm chắc những nội dung cơ bản trong quá trình tập huấn; học hỏi, trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả với đơn vị bạn; vận dụng sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị và lớp tập huấn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại chương trình. 

Trong thời gian tham gia hội nghị, các đại biểu được tập huấn 6 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” và trách nhiệm của thanh niên Quân đội; kỹ năng tổ chức hoạt động sân khấu hóa phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ; giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên ở đơn vị cơ sở; tăng cường mối đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân ở đơn vị cơ sở trong tình hình mới; kinh nghiệm phối hợp thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH