Dự buổi lễ có lãnh đạo Sư đoàn 2, các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn và đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 1.

leftcenterrightdel
Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự hôn Quân kỳ Quyết thắng của Trung đoàn 1. 

Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ, trong 2 năm tại ngũ, các quân nhân đã đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là những quan điểm, chủ trương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh; được huấn luyện, rèn luyện, bồi dưỡng những kỹ năng chiến đấu, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tính tổ chức kỷ luật của người quân nhân cách mạng.

leftcenterrightdel

Chỉ huy Trung đoàn 1 trao giấy khen tặng các quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Tấn Ý, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các quân nhân trong xây dựng quân đội nói chung và đơn vị nói riêng. Đồng thời chúc mừng và mong muốn các quân nhân khi về địa phương luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của dân tộc, quê hương, Quân đội và truyền thống của sư đoàn, trung đoàn, gương mẫu đi đầu trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục tham gia, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Tin, ảnh: HOÀNG ANH VŨ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.