Các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh; Đại tá Hoàng Nam Chung, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Phòng Dân vận, Cục Chính trị, Quân khu 2, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể và lãnh đạo 9 huyện, thành phố trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh Vĩnh Phúc trong hoạt động công tác dân vận đã cơ bản hoàn thành tốt các nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nổi bật là: Đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, công nhân viên lao động, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Phối hợp tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ và LLVT vững mạnh; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tốt các tình huống, giữ vững an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là công tác đối ngoại quốc phòng và ngoại giao nhân dân.

Năm 2022, LLVT tỉnh huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với MTTQ và các tổ chức CT-XH tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở 136 xã, phường, thị trấn; thu gom, xử lý rác thải; khơi thông, nạo vét hàng trăm mét cống rãnh, kênh mương; cải tạo đường giao thông nông thôn; cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. MTTQ và các tổ chức CT-XH tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Điều hành phối hợp công tác dân vận tỉnh, đánh giá cao công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với MTTQ, các tổ chức CT-XH trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng, chương trình dự án của tỉnh đã, đang và tiếp tục triển khai. Làm tốt công tác quốc phòng an ninh góp phần giữ vững an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận của Ban chỉ đạo, từng thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. Trong quá trình phối hợp hoạt động, các thành viên kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin và đề xuất nội dung, biện pháp phối hợp hoạt động giữa các đơn vị bằng văn bản gửi Trưởng ban chỉ đạo và thường trực Ban chỉ đạo (Bộ CHQS tỉnh) để điều hành tập trung, thống nhất. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực vận động quần chúng cho cán bộ làm công tác dân vận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC TIẾN