Lữ đoàn 971: Nâng cao kỹ năng công tác dân vận thông qua hội thi

Lữ đoàn 971: Nâng cao kỹ năng công tác dân vận thông qua hội thi

Triển khai nhiệm vụ phối hợp công tác dân vận

Triển khai nhiệm vụ phối hợp công tác dân vận

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của các đoàn kinh tế - quốc phòng

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của các đoàn kinh tế - quốc phòng

Vùng Cảnh sát biển 2 vận động ngư dân khai thác hải sản đúng pháp luật

Vùng Cảnh sát biển 2 vận động ngư dân khai thác hải sản đúng pháp luật