Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù tại Sư đoàn 968

Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù tại Sư đoàn 968

Đoàn Trinh sát số 2 tích cực làm công tác dân vận

Đoàn Trinh sát số 2 tích cực làm công tác dân vận

Quân khu 3 khai mạc hội thi “Dân vận khéo” năm 2024

Quân khu 3 khai mạc hội thi “Dân vận khéo” năm 2024

Học viện Lục quân thực hiện tốt công tác dân vận trong hoạt động diễn tập

Học viện Lục quân thực hiện tốt công tác dân vận trong hoạt động diễn tập

Vùng Cảnh sát biển 2 vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Vùng Cảnh sát biển 2 vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Trung đoàn 710: Nâng cao chất lượng công tác dân vận để giúp nhân dân giảm nghèo bền vững

Trung đoàn 710: Nâng cao chất lượng công tác dân vận để giúp nhân dân giảm nghèo bền vững

Hà Nội: Vận động người dân không sản xuất, sử dụng xe 3 hoặc 4 bánh tự chế

Hà Nội: Vận động người dân không sản xuất, sử dụng xe 3 hoặc 4 bánh tự chế

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Ngày làm công tác dân vận

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Ngày làm công tác dân vận

Tiền Giang: Đồn Biên phòng Tân Thành vận chuyển nước sạch cho người dân trên địa bàn

Tiền Giang: Đồn Biên phòng Tân Thành vận chuyển nước sạch cho người dân trên địa bàn