Dự lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Tham dự còn có Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng…

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đại tướng Lương Cường.

 

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng đồng chí Đại tướng Lương Cường đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Đại tướng Lương Cường luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; trong mọi hoàn cảnh luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên trung; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn, nêu cao và tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Đồng chí Đại tướng Lương Cường là cán bộ phát triển từ người chiến sĩ, được tôi luyện, trưởng thành trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Đồng chí được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở, giữ nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Đồng chí Đại tướng Lương Cường đã có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Với phong cách làm việc quyết đoán, thận trọng, khách quan, công tâm, sâu sát cơ sở, giữ vững nguyên tắc, tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể, đồng chí Đại tướng Lương Cường luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Với tình cảm chân thành, trách nhiệm cao, đồng chí luôn tận tình giúp đỡ, bồi dưỡng, truyền thụ những kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý cho cấp dưới. 

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng đồng chí Đại tướng Lương Cường.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao hoa chúc mừng đồng chí Đại tướng Lương Cường.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Quang Phương trao hoa chúc mừng đồng chí Đại tướng Lương Cường.

 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng đồng chí Đại tướng Lương Cường.

Với cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, đồng chí Đại tướng Lương Cường đã cùng với tập thể Ban Thường vụ, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Chính trị đoàn kết, thống nhất, quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và thực hiện hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng chống “diễn biến hòa bình”; lãnh đạo, chỉ huy Quân đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trao hoa chúc mừng đồng chí Đại tướng Lương Cường.   

 

leftcenterrightdel
  Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trao hoa chúc mừng đồng chí Đại tướng Lương Cường.  

 

leftcenterrightdel

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trao hoa chúc mừng đồng chí Đại tướng Lương Cường.  

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng trao tặng đồng chí Đại tướng Lương Cường hôm nay thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với quá trình cống hiến, công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống các mạng của Đảng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn quân và trước hết là toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đặc biệt là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, gắn với cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, phát huy bản chất tốt đẹp Bộ độ Cụ Hồ; ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tướng Lương Cường bày tỏ vui mừng và xúc động vì được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là một dấu mốc quan trọng, một kỷ niệm sâu sắc trong gần 50 năm học tập, phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì sự phát triển vững mạnh của Quân đội và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường cảm ơn sự ghi nhận và đánh giá của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân đồng chí trong suốt 45 năm qua. Đồng chí Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Dù ở cương vị nào, được giao nhiệm vụ gì cũng luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; kiên định vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; toàn tâm, toàn ý phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Sự trưởng thành của bản thân đồng chí Đại tướng Lương Cường ngày hôm nay là nhờ công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của cấp ủy, chính quyền các cấp, của đồng chí, đồng đội, anh em và nhân dân đã giáo dục, rèn luyện, yêu thương, đùm bọc, chỉ bảo và tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành các nhiệm vụ trong gần 50 năm qua.

Nhân dịp này, đồng chí Đại tướng Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ; đồng chí, đồng đội, anh em và cán bộ, chiến sĩ toàn quân; đồng thời, xin nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Nhà nước và nhân dân. Suốt đời hy sinh, phấn đấu, học tập, rèn luyện để luôn xứng đáng là một người đảng viên cộng sản chân chính, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Thay mặt đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Triệu Văn Bính, đảng viên Chi bộ Phòng Nhân sự, Đảng bộ Cục Cán bộ phát biểu chúc mừng đồng chí Đại tướng Lương Cường, đồng thời hứa nguyện phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững lập trường cách mạng của người cộng sản. Thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác. Dù điều kiện, hoành cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN - PHÚ SƠN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.