Cuộc diễn tập được tiến hành qua các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu, khôi phục sức chiến đấu. Trong từng giai đoạn, Trạm Radar 54 đã tập trung vào một số vấn đề, nội dung huấn luyện: Hành động của người chỉ huy đơn vị, các trung đội, bộ phận khi nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hạ quyết tâm chiến đấu, giao nhiệm vụ cho các trung đội, bộ phận; báo cáo, phê chuẩn kế hoạch chiến đấu; triển khai cơ động một phần thực binh ra trận địa bí mật, thực hành các tình huống tác chiến phòng không…

leftcenterrightdel

Chỉ huy Sư đoàn 375 kiểm tra sở chỉ huy tại trận địa diễn tập.

leftcenterrightdel

 Hội nghị Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ duy trì Trạm Radar 54 ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao sẵn sàng chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.

leftcenterrightdel
 Phổ biến kế hoạch hành quân cơ động.
leftcenterrightdel
 Thu hồi khí tài Radar để cơ động lực lượng.
leftcenterrightdel

Tổ chức cơ động lực lượng.

leftcenterrightdel

Đại tá Lê Trần Phương, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 375 đánh giá sau diễn tập.

Theo dõi và chỉ đạo diễn tập, Đại tá Lê Trần Phương, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 375 đánh giá: Trạm Radar 54 đã khắc phục điều kiện thời tiết khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra sát với từng giai đoạn, hoàn cảnh và điều kiện chiến đấu. Đơn vị đã chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức chuẩn bị lực lượng, công sự, trận địa, khu vực làm việc thời chiến. Hiệp đồng tốt với chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn. Quá trình thực hành diễn tập, Trạm Radar 54 chấp hành nghiêm, đầy đủ các nội dung của Ban Chỉ đạo diễn tập và ý định của đạo diễn trong từng giai đoạn chiến đấu; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc; tổ chức cơ động lực lượng, khí tài đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau diễn tập, đơn vị khẩn trương củng cố công sự, trận địa, văn kiện chiến đấu, kịp thời bổ sung vào giáo án huấn luyện, rèn luyện bộ đội thích ứng với điều kiện chiến tranh hiện đại. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc vùng trời khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tin, ảnh: DUY ĐỨC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.