Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo các quân khu, quân chủng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển; đại biểu một số cơ quan thuộc bộ, ngành Trung ương; chỉ huy Cục Tài chính và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Đình Mỹ, Phó cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) báo cáo kết quả xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 đối với 12 đơn vị nêu trên. Qua đó cho thấy, năm 2021, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho những nhiệm vụ trọng yếu, đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đồng thời, đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác bảo đảm, quản lý tài chính và điều hành ngân sách quyết liệt, hiệu quả, phục vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy, chỉ huy 12 đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập, phân bổ ngân sách kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở dự toán ngân sách Bộ Quốc phòng giao. Công tác triển khai thực hiện quy chế quản lý tài chính mới, quy chế cấp ủy đảng lãnh đạo công tác tài chính, quy chế công khai tài chính và tự chủ về tài chính đối với các bệnh viện của 12 đơn vị đã đi vào nền nếp, đúng quy định, đạt hiệu quả tích cực.

leftcenterrightdel
 Đại tá Đỗ Đình Mỹ, Phó cục trưởng Cục Tài chính trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cùng với đó, cơ quan tài chính các đơn vị đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tài chính, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, kịp thời kinh phí cho các nhiệm vụ, đúng nội dung, mục đích, chế độ và bảo đảm công khai, minh bạch. Đã chú trọng việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục mua sắm, tạo nguồn, đầu tư triển khai các chương trình, dự án từ các nguồn vốn theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc phát huy hiệu quả nguồn lực, khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp, duy trì phát triển và bảo toàn vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 Đại biểu lãnh đạo đơn vị phát biểu tại hội nghị.

Qua nghe báo cáo trung tâm và ý kiến tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương Cục Tài chính đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là tài liệu phục vụ hội nghị, đánh giá kết quả công tác tài chính năm 2021 đối với 12 đơn vị đầy đủ, cụ thể, chi tiết, minh bạch, rõ ràng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhất trí đối với những ý kiến đánh giá, nhận xét, đề xuất xử lý số liệu đối với các đơn vị của Cục Tài chính trình bày.

Để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và thời gian tới, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các đơn vị thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là các quy chế của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính trong Quân đội cũng như quy chế quản lý tài chính mới theo Nghị quyết số 915/NQ-QUTW của Quân ủy Trung ương; triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Đại biểu lãnh đạo đơn vị phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy, chỉ huy 12 đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác lập dự toán, thu, chi và quyết toán ngân sách; thực hiện tốt các chế độ quy định về công tác tài chính, nhất là nội dung quản lý thu - chi ngân sách, quản lý vốn đầu tư, quản lý giá, quản lý sử dụng đất quốc phòng. Cần chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá chính xác tình hình thế giới, khu vực, kịp thời đề xuất Bộ Quốc phòng những giải pháp, phương án tối ưu về công tác tài chính.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính giải đáp các kiến nghị của đơn vị tại hội nghị.

Trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm, phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán; coi trọng tính hiệu quả, phù hợp, bảo đảm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các đơn vị. Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, các hợp đồng mua sắm, nhập khẩu, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, đúng chủ trương đối ngoại quân sự, bảo đảm an toàn về tài chính, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng với đó, tích cực rà soát kết quả thực hiện vốn đầu tư, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án theo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tránh thất thoát, lãng phí; chấp hành nghiêm việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong Bộ Quốc phòng.

Các đơn vị chỉ đạo doanh nghiệp thuộc quyền tích cực tìm kiếm việc làm, khai thác triệt để lợi thế để nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động; thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Quốc phòng về quản lý tài chính, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các bệnh viện bảo đảm hiệu quả thiết thực.

 Tin, ảnh: VĂN CHIỂN