Dự hội nghị có đại biểu một số cơ quan thuộc các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục; chỉ huy Cục Tài chính và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo hội nghị do Đại tá Lê Hồng Trường, Phó cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) trình bày cho thấy, năm 2021, 3 tổng cục đã phát huy tốt chức năng dự báo, nắm chắc tình hình và những tác động đến công tác bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; nghiên cứu, chỉ đạo đơn vị nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Bộ Quốc phòng kịp thời, sát đúng trong thực hiện nhiệm vụ.

Các tổng cục đã ban hành văn bản định hướng cho các đơn vị, các ngành nghiệp vụ trong toàn quân lập nhu cầu, dự toán ngân sách để thực hiện nhiệm vụ theo quy định; tham gia thẩm định nhu cầu, dự toán ngân sách năm cho các đơn vị trong toàn quân sát đúng với nhiệm vụ và khả năng bảo đảm ngân sách của Bộ Quốc phòng. Hồ sơ, mẫu biểu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm của đơn vị lập theo đúng quy định. Công tác lập dự toán ngân sách năm cơ bản đã bao quát hết các nhiệm vụ; các tổng cục chấp hành nghiêm các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao dự toán ngân sách trong năm 2021.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Trong công tác kế toán, 3 tổng cục đã mở đúng, đủ hệ thống sổ kế toán và tài khoản kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý; ghi sổ và hạch toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hằng tháng khóa sổ, phân tích số dư các tài khoản trình thủ trưởng phê duyệt, nộp báo cáo kế toán đầy đủ, kịp thời. Các tổng cục sử dụng và quản lý tài khoản tiền gửi kho bạc, ngân hàng đúng chế độ, quản lý tiền mặt chặt chẽ, cuối tháng tiến hành kiểm quỹ tiền mặt, kho quỹ an toàn.

Ngoài ra, cả 3 tổng cục đều thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp được tăng cường; tình hình tài chính của doanh nghiệp cơ bản bảo đảm an toàn, vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Công tác xây dựng ngành và phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt” được các tổng cục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, các bệnh viện thuộc Tổng cục Hậu cần đã tự chủ tài chính được 100% các nội dung chi trực tiếp cho người bệnh; tự chủ được bình quân 81,03% về tiền lương, phụ cấp…

leftcenterrightdel
 Đại biểu lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Qua nghe báo cáo trung tâm, các ý kiến, kiến nghị của đại diện các đơn vị, đề xuất, giải đáp kiến nghị của Cục trưởng Cục Tài chính, Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu kết luận hội nghị. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương Cục Tài chính đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thẩm định xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 đối với 3 tổng cục và tổng hợp, báo cáo đầy đủ các nội dung; đồng thời, nhất trí với những đánh giá về kết quả công tác tài chính năm 2021 đối với 3 tổng cục cũng như ý kiến đánh giá nhận xét, đề xuất xử lý số liệu của cục.

Xác định thời gian tới, nhiệm vụ của cả ba tổng cục đều rất nặng nề, đòi hỏi ngày càng cao, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các tổng cục thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là quy chế quản lý tài chính mới. Triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác lập dự toán, thu, chi và quyết toán ngân sách; thực hiện các chế độ quy định về công tác tài chính…

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính phát biểu giải đáp các kiến nghị của lãnh đạo ba tổng cục tại hội nghị. 

Các tổng cục cần chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tác động của tình hình thế giới, kịp thời đề xuất Bộ Quốc phòng những giải pháp, phương án tối ưu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp theo dõi, kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư các dự án, công trình, bảo đảm chất lượng, tiến độ đúng quy định; rà soát kết quả thực hiện vốn đầu tư, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án theo đúng quy định; chấp hành nghiêm việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng lưu ý 3 tổng cục cần tập trung triển khai thực hiện kết luận của các cấp đối với một số đề án cụ thể thuộc chuyên ngành mình quản lý, chỉ đạo; tích cực chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền khắc phục khó khăn, tìm kiếm nguồn hàng, khai thác triệt để các dây chuyền công nghệ, nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN