Dự hội nghị có Trung tướng Trần Duy Giang, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy tổng cục và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đánh giá, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 791, công tác khoa học, công nghệ và môi trường của Tổng cục Hậu cần đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy tổng cục làm tốt chức năng tham mưu, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước và triển khai hoạt động công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong lĩnh vực hậu cần quân sự; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân làm công tác khoa học được nâng lên.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Đỗ Văn Thiện chủ trì hội nghị.

Hoạt động khoa học, công nghệ của Tổng cục Hậu cần được duy trì có nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng, ban hành và đề nghị Bộ ban hành 180 tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 504 tiêu chuẩn cơ sở, 583 định mức vật tư, kỹ thuật; triển khai đồng bộ hoạt động bảo vệ, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong hoạt động bảo đảm và sản xuất hậu cần… góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tổng cục, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác hậu cần.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện xác định, thời gian tới, tổng cục tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của trên liên quan đến công tác khoa học, công nghệ và môi trường. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên môn; gắn thực hiện công tác khoa học, công nghệ và môi trường với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận hậu cần, giải quyết những vấn đề mới về công tác hậu cần trong các nhiệm vụ của quân đội; tổ chức thực hiện tốt công tác nghiên cứu biên soạn, hoàn thiện hệ thống điều lệnh, điều lệ, tài liệu huấn luyện, dạy học liên quan; triển khai, thực hiện các công trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng đối với công tác hậu cần, thực hiện tốt chuyển đổi số công tác hậu cần. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá và thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong các hoạt động bảo đảm, sản xuất hậu cần. Đầu tư nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn lực cho công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong lĩnh vực hậu cần quân sự... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hậu cần, đáp ứng kịp thời mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH