Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị và trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Tham dự có Trung tướng Trần Duy Giang, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần.

leftcenterrightdel
Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. 

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện đã thông báo một số nội dung chính kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ ngày 4-5 đến 10-5 tại Thủ đô Hà Nội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định về 9 nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; nghe báo cáo chuyên đề về “Xung đột Nga - Ukraine: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra”.

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị kịp thời quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong tổng cục về kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm, tình hình nhiệm vụ thực tế của cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức tư tưởng, hành động cho cán bộ, đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: THĂNG BẢY