Dự hội nghị có các đồng chí chỉ huy Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần); cán bộ, chỉ huy các phòng, ban cơ quan Cục Doanh trại và cán bộ ngành Doanh trại toàn quân.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, ngành Doanh trại đã quán triệt, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định. Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Quốc phòng, quản lý, nắm chắc tình hình đơn vị; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc như: Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt về doanh trại cho các nhiệm vụ đón, nhận, huấn luyện chiến sĩ mới, phòng, chống thiên tai; đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình doanh trại cấp bách; báo cáo Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ công tác doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam…

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Nguyễn Quang Bỉnh, Cục trưởng Cục Doanh trại chủ trì hội nghị.

Từ kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm rút ra từ 6 tháng đầu năm, hội nghị xác định 6 tháng cuối năm, công tác doanh trại tập trung duy trì, quản lý chặt chẽ lượng vật chất dự trữ sẵn sàng chiến đấu bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng. Chủ động lập kế hoạch, kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống giảm thiểu thiệt hại thiên tai; thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, khi có thiệt hại kịp thời khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt bộ đội, tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng hỗ trợ theo quy định.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác doanh trại thường xuyên tập trung đầu tư xây dựng các dự án, công trình doanh trại, nhà ở công vụ, công trình nước sạch sinh hoạt năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 theo đúng kế hoạch Bộ Quốc phòng giao; rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng doanh trại; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định; tăng cường quản lý chất lượng xây dựng công trình; tổ chức kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình theo kế hoạch.

leftcenterrightdel
 Đại tá Hoàng Văn Vương, Trưởng phòng Tham mưu kế hoạch, Cục Doanh trại trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn về doanh trại, tập trung bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho bộ đội; triển khai thực hiện xây dựng Đề án “Quy hoạch, quản lý, sử dụng nhà ở công vụ toàn quân giai đoạn 2023-2030”; đẩy mạnh chuyển đổi số công tác doanh trại theo kế hoạch…

Tại hội nghị, cán bộ ngành Doanh trại toàn quân đã được giới thiệu những điểm mới của Điều lệ công tác doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam; công tác chuyển đổi số ngành Doanh trại năm 2022-2023 và những năm tiếp theo; đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 106/2021/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và một số nội dung điều chỉnh thiết kế mẫu tiểu đoàn bộ binh đủ quân, định hướng thiết kế mẫu sở chỉ huy trung đoàn; một số vấn đề cần lưu ý về công tác bảo đảm và quản lý doanh trại, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng…

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN