Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021, Cục Doanh trại đã tham mưu với thủ trưởng cấp trên chỉ đạo bảo đảm tốt doanh trại sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; chỉ đạo rà soát, phân cấp vật chất doanh trại dự trữ sẵn sàng chiến đấu; đề xuất vật chất doanh trại dự trữ bảo đảm cho nhiệm vụ đột xuất; hướng dẫn công tác doanh trại diễn tập CH-TM 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh trên địa bàn Quân khu 2 bảo đảm kịp thời, sát yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng, điều chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Việt, Cục trưởng Cục Doanh trại phát biểu tại hội nghị. 

Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt về doanh trại cho các nhiệm vụ; tổng hợp nhu cầu bổ sung kinh phí mua sắm vật chất doanh trại cho phòng, chống dịch Covid-19. Cục Doanh trại đã phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình doanh trại; xây dựng nhà ở công vụ cấp bách giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Đề án KH-20 theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần; đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, nguồn vốn ngân sách quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, trong năm, cục đã đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo Chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, tổng hợp báo cáo thực trạng công tác quản lý, sử dụng nhà ở công vụ các đơn vị toàn quân, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cục xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung, lữ đoàn binh chủng, kỹ thuật toàn quân năm 2021 phù hợp, thích ứng với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy chế, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Việt cho biết, năm 2022, Đảng ủy Cục Doanh trại xác định tập trung xây dựng cơ quan cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” vững chắc. Trong đó, đột phá vào các nội dung: Chuyên môn giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; thích ứng an toàn, linh hoạt với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử thực chất, theo hướng tinh gọn, hiệu quả và an toàn.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Cục Doanh trại trao thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Phấn đấu năm 2022, Cục Doanh trại hoàn thành tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bảo đảm doanh trại toàn quân; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu theo Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2022. Cùng với đó, xây dựng Đảng bộ cục trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% chi ủy, chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, có chi ủy, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; 100% cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, 10% hoàn thành xuất sắc…

Tin, ảnh: THANH TÚ - VĂN CHIỂN