Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, báo cáo với đoàn công tác về hoạt động CTĐ, CTCT của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Theo đó, hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022 được Đảng ủy, Bộ tư lệnh thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, quán triệt, triển khai toàn diện các hoạt động, góp phần hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cũng thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Trong năm, Bộ tư lệnh thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện hiệu quả mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, mô hình“Mỗi tuần một giờ học tập, nghiên cứu một văn bản quy phạm pháp luật”, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu; trong đó có 22,16% giỏi; 65,68% khá. Hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT được xây dựng có nền nếp, chặt chẽ, nghiêm túc, triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Vũ Công Hòa, Phó cục trưởng Cục Cán bộ, Phó trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng thực hiện mô hình Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được duy trì thường xuyên, thực hiện nghiêm túc, công tác quản lý, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, triển khai nghiêm túc các văn bản công tác bảo vệ an ninh, thực hiện có hiệu quả công tác nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ.

leftcenterrightdel
Thành viên đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh. 

Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, công tác dân vận trong huấn luyện dã ngoại, xây dựng, bàn giao 50 căn nhà tình nghĩa quân dân, “nhà đồng đội”, thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và đền ơn đáp nghĩa.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, triển khai thực hiện hiệu quả mô hình cán bộ phụ nữ “Ba giỏi”, chỉ đạo thực hiện mô hình Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm” đi vào chiều sâu, vững chắc, tổ chức tốt các hoạt động diễn đàn, hành quân về nguồn, bồi dưỡng giới thiệu 65 đoàn viên ưu tú xem xét phát triển vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác khảo sát, trao đổi kết quả thực hiện Thông tư số 151/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Trong buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác Tổng cục Chính trị đã trực tiếp kiểm tra nhận thức chính trị, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, dân quân; kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT; khảo sát, trao đổi kết quả thực hiện Thông tư số 151/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam...

Tin, ảnh: THÀNH CƯỜNG