Qua kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 257 và Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân), đoàn công tác thống nhất đánh giá: Năm 2022 Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 361 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, hoàn thành các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Nổi bật là: Tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tích cực, chủ động củng cố các mô hình giáo dục chính trị; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ. Chủ động tiến hành công tác tư tưởng; tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủng. Đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ... Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra nhận thức 15 đồng chí; kết quả: 100% đạt yêu cầu, trong đó giỏi 19,4%, khá 67,2%, trung bình 13,4%.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại Sư đoàn 361.
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi kiểm tra Trung đoàn 257, Sư đoàn 361.
leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 361. 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 báo cáo tình hình công tác Đảng, công tác chính trị.
leftcenterrightdel
Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với cán bộ Sư đoàn 361. 

 Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và biểu dương hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 của Sư đoàn 361, đồng thời yêu cầu đơn vị: Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên; tăng cường công tác giáo dục chính trị, phổ biến tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở cơ sở.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, nhất là đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương; tổ chức tốt hội nghị đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về công tác cán bộ; triển khai thực hiện tốt kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023; chú trọng làm tốt quản lý, đánh giá cán bộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN