Qua kiểm tra, đoàn đánh giá hệ thống sổ sách, giáo án, chương trình, kế hoạch được đăng ký, ghi chép đúng mẫu biểu, đủ nội dung, sát thực tế; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hội họp được giữ vững; công tác tuyên truyền, giáo dục có chiều sâu. Đơn vị đã quán triệt thực hiện Đề án: Quân đội phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đa dạng, sáng tạo các mô hình gắn với cuộc vận động "Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Qua đó, 100% cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với công tác chính sách, dân vận, thông qua mô hình “Đối thoại công tác chính sách người có công trên địa bàn”, mô hình “Tết quân-dân”... đã góp phần giải quyết chế độ chính sách kịp thời, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn công tác kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang. 

Với tinh thần kiểm tra kết hợp bồi dưỡng, chỉ ra cho cơ quan, đơn vị những điểm hạn chế, tồn tại và hướng dẫn giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, đoàn công tác TCCT cũng lưu ý đơn vị một số vấn đề. Cụ thể là kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị tư tưởng với quản lý vũ khí, trang bị. Quan tâm giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật nhất là đối với lực lượng dân quân cơ động, dân quân tự vệ, hải đội dân quân thường trực; quản lý chặt công tác cán bộ tránh tình trạng nảy sinh tư tưởng, cán bộ vay nợ không có khả năng chi trả...

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị thời gian qua đã có nhiều nội dung biện pháp khắc phục khó khăn xây dựng nội bộ đoàn kết, quán triệt, thực hiện hiệu quả các hướng dẫn của trên, đặc biệt là kết hợp chặt chẽ với các ban ngành tham mưu cho địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT cũng nhấn mạnh, Kiên Giang là địa bàn có địa hình đặc thù vừa có biên giới biển, đảo và đất liền tiếp giáp nước bạn Campuchia, thời gian qua công tác đối ngoại quốc phòng đã được đơn vị thực hiện hiệu quả.  

leftcenterrightdel
Đoàn cán bộ TCCT kiểm tra một số hồ sơ, sổ sách tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang 

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT yêu cầu thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết, mẫu mực tiêu biểu. Thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền, trang bị pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt hơn công tác tham mưu cho địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; quan tâm công tác đối ngoại quân sự quốc phòng; thường xuyên quan tâm giáo dục cho lực lượng dân quân tự vệ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng quân nhân.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động, chú trọng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, con thương binh, liệt sĩ.

Tin, ảnh: THÚY AN