Qua kiểm tra, nắm tình hình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và đánh giá hoạt động CTĐ, CTCT những tháng đầu năm của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã bám sát chỉ đạo cấp trên, triển khai toàn diện, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.

Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, vận dụng các hình thức giáo dục phù hợp với thực tiễn; quán triệt thực hiện đề án: Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35, duy trì thường xuyên hoạt động Lực lượng 47, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Đơn vị thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại thông qua cơ chế hội đàm định kỳ; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia quản lý bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19; tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý, thời gian tới, đơn vị cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết, mẫu mực tiêu biểu. Thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền, trang bị pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động nắm chắc tình hình, nhất là về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, đặc biệt là quy chế dân chủ cơ sở trong toàn đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ cán bộ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn, chống lộ lọt bí mật quân sự, bí mật Nhà nước; triển khai toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương, Phó cục trưởng Cục Cán bộ phát biểu tại buổi kiểm tra tại Sư đoàn 3, Quân khu 1.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 2 và Sư đoàn 3, Quân khu 1. Đoàn công tác yêu cầu Sư đoàn tiếp tục tập trung làm tốt công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội; nâng cao chất lượng văn kiện CTĐ, CTCT; cụ thể hóa nội dung thi đua sát với tình hình nhiệm vụ.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN