Những tháng đầu năm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng và triển khai chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT, tập trung lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác vận động quần chúng, từ đó góp phần giữ gìn an ninh, an toàn khu vực biên giới.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. 

Kiểm tra tại Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9, đoàn công tác cũng đánh giá cao kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của đơn vị. Nổi bật là, trung đoàn đã duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện hiệu quả các mô hình: “Bình rèn đảng viên hằng tháng”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Xây dựng chi bộ 2 tốt”, “3 cùng, 2 trước, 2 sau”….; chủ động phát hiện kiểm tra phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên; duy trì có nền nếp sinh hoạt đối thoại dân chủ, ngày chính trị và văn hóa tinh thần… Từ đó không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tại Chốt gác số 42, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại đơn vị, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong những tháng đầu năm. Đồng thời cũng lưu ý các đơn vị cần phải thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về công tác cán bộ; thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn và đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9.
leftcenterrightdel
 Các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị kiểm tra hồ sơ công tác Đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; không để bị động, bất ngờ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên nắm, quản lý tình hình tư tưởng, chất lượng đội ngũ cán bộ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chỉ huy, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng quân nhân.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động, chú trọng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, con thương binh, liệt sĩ.

Tin, anh: THÚY AN