Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hải đội 401 và Bộ tư lệnh Vùng CSB 4 quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tiến hành có hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Kịp thời giáo dục, định hướng tư tưởng bộ đội có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, 6 tháng đầu năm không có trường nào vi phạm phải xử lý kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT cùng thành viên đoàn công tác kiểm tra tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Thời gian qua, Vùng CSB 4 tổ chức thực hiện nghiêm “Văn hóa công sở” và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47; tích cực đăng tin, bài, chia sẻ thông tin trên các trang Facebook, trang tin BTL vùng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng; hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo được xây dựng, bổ sung chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Vùng CSB 4 phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên hướng biển; duy trì hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tổ chức tuyên truyền cho gần 2.200 lượt người tại các địa phương ven biển, tuyên truyền trực tiếp cho 725 tàu cá/ 6.426 lượt thuyền viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chủ quyền biển, đảo; về luật CSB, về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt CTĐ, CTCT của đơn vị. Nổi bật là đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo quy định. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng; hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo được xây dựng, bổ sung chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, hệ thống hồ sơ, thống kê số liệu thường xuyên cập nhật đầy đủ, đúng quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận và chính sách được triển khai chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất cao. Các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, có hiệu quả, xung kích thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

leftcenterrightdel

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn và quy định của trên, nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương... Tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; quan tâm sâu sắc hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn chặt tình đoàn kết quân- dân, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: THÚY AN