Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

​

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ​

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết Báo Quân đội nhân dân

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết Báo Quân đội nhân dân

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, kiểm tra các đơn vị dịp Tết Nguyên đán

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, kiểm tra các đơn vị dịp Tết Nguyên đán

Thượng tướng Đỗ Căn chúc Tết Văn phòng Tổng cục Chính trị và Cục Bảo vệ An ninh Quân đội

Thượng tướng Đỗ Căn chúc Tết Văn phòng Tổng cục Chính trị và Cục Bảo vệ An ninh Quân đội