Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối 46 điểm cầu trong toàn quân. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đánh giá: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị; xác định là nội dung quan trọng để cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, kế hoạch giai đoạn, hằng năm của Bộ Quốc phòng; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm bí mật, an toàn khi các cơ quan, đơn vị thuê tư vấn tham gia bên ngoài. Tổ chức chuyển đổi từ phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ xong đúng thời hạn quy định.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại gần 300 cơ quan, đơn vị. Tổng số quy trình đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong toàn quân gần 11.300 quy trình. Bộ Quốc phòng đã công bố 4 mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001, trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng, áp dụng, trong đó tập trung xây dựng các quy trình nghiệp vụ là các thủ tục hành chính thường xuyên liên quan đến người dân, doanh nghiệp; các thủ tục hành chính nội bộ mà có vướng mắc trong tổ chức thực hiện và thường xuyên áp dụng; qua đó, hình thành phương pháp làm việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ thời gian và kết quả trong từng giai đoạn giải quyết công việc. 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa và các đại biểu dự hội nghị.
leftcenterrightdel

 Quang cảnh Hội nghị sơ kết xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Thông qua ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng đã phát triển và trình cấp có thẩm quyền đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, giảm thời gian thực hiện, góp phần tiết giảm chi phí hành chính cho người dân, doanh nghiệp; cùng với đó, hoàn thiện thể chế hành chính, bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy thực thi công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên. Giúp cơ quan, đơn vị thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản, hồ sơ tài liệu một cách khoa học, hợp lý.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ động trong xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Để hoàn thành mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị tư xây dựng hệ thống quản lý chất lượng mà không qua đơn vị tư vấn; 100% hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và đến năm 2030, 100% ban chỉ huy quân sự cấp huyện hoàn thành xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về vị trí, vai trò và sự cần thiết áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện ở các cấp.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị tại một số điểm cầu.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý, các cấp duy trì nghiêm nền nếp, chế độ soát xét theo quy định, kiểm tra, đánh giá, tổng kết công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị, hướng trọng tâm áp dụng để nâng cao chất lượng hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ dân, doanh nghiệp và giải quyết thủ tục nội bộ tại các cơ quan, đơn vị. Gắn chặt xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với cải cách thủ tục hành chính và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số...

Tin, ảnh: HÂN NGỌC