leftcenterrightdel

 Trung tướng Trịnh Đình Thạch và Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo chủ trì tọa đàm. 

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị đồng chủ trì hội nghị.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan; các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học của Quân khu 5 và thành phố Đà Nẵng tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung liên quan đến thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân thời kỳ đổi mới trên địa bàn Quân khu 5 và thành phố Đà Nẵng; làm cơ sở để Ban Chủ nhiệm đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu tiếp theo đúng hướng và bảo đảm chất lượng cao.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Đình Thạch phát biểu tại tọa đàm. 

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Trịnh Đình Thạch đã khái quát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của Quân khu 5 và việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng chí Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh: "Thời gian qua, Quân khu 5 đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động ở các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu”.

leftcenterrightdel
 Ban Chủ nhiệm đề tài cấp quốc gia tặng quà lưu niệm Quân khu 5.  
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự tọa đàm.  

Tọa đàm đã làm rõ những thành tựu, hạn chế trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân từ năm 1986 đến nay của Quân khu 5 và của các địa phương trên địa bàn Quân khu gắn với chức năng, nhiệm vụ, tính đặc thù của từng đơn vị.  Đồng thời, chỉ ra những vấn đề cần tập trung giải quyết của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân thời gian tới; đề xuất các giải pháp tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin, ảnh: KIM NGÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.