Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo, ý kiến của các đồng chí trong đoàn công tác và các cơ quan chức năng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong thời gian qua của các đơn vị. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề nghị thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị và nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tình hình, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Bộ đội Biên phòng; công tác 1389, phổ biến, giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và việc chấp hành pháp luật, kỷ luật.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. 

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình để tham mưu hiệu quả cho cấp trên và địa phương về các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; quán triệt nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và thực hiện nghiêm chỉ thị và kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, Tết, nhất là dịp Lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kết luận kiểm tra tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh.

Đối với công tác 1389 cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”; làm tốt công tác phối hợp và tham mưu cho chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Trong công tác quân sự, quốc phòng, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh: Các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Các thành viên trong đoàn kiểm tra làm việc tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh. 

Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đa dạng hóa, ưu tiên các hình thức mềm hóa; phát huy được vai trò nòng cốt của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, các tổ chức quần chúng và huy động được các nguồn lực xã hội...

Chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị và tạo mối quan hệ thân thiết với nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm chế độ, chính sách, khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với đề nghị của các đồng chí trong báo cáo, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 9, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo Bộ xem xét, quyết định. Các kiến nghị còn lại, đoàn kiểm tra ghi nhận và giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.