Tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng cục II và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng cục II và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Bộ đội Biên phòng khen thưởng lực lượng thực hiện Chuyên án QT 0222

Bộ đội Biên phòng khen thưởng lực lượng thực hiện Chuyên án QT 0222

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bắt đối tượng trộm cắp

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bắt đối tượng trộm cắp